Spelvoorwaarden Vitens

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Kraanwaterdag 2018’ van Vitens N.V. 

Gedurende de campagneperiode maakt iedere deelnemende basisschool die binnen het verzorgingsgebied van Vitens ligt (en dus ook het drinkwater van Vitens krijgt) kans op de hoofdprijs: een gesigneerd watertappunt voor op het schoolplein. Daarnaast maken deze scholen kans op 1 van de 10 kratten met bidons voor de hele klas.

Meedoen kan door jouw school aan te melden via het aanvraagformulier op deze website. De winnende school wordt willekeurig gekozen op 7 november 2018. Een basisschool mag met meerdere klassen aanmelden om ervoor te zorgen dat iedere docent per e-mail een instructie ontvangt. De campagne loopt van 10 oktober 2018 tot en met 7 november 2018. De winnaar van de hoofdprijs wordt via sociale media bekendgemaakt.

De hoofdprijs – het gesigneerde watertappunt – is kansspelbelastingvrij, Vitens zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting betalen. De onderhoudskosten (tarief 2018: € 290,00 per jaar) worden het eerste jaar betaald door Vitens. De onderhoudskosten vanaf het tweede jaar  zijn voor rekening van de winnaar.

Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze voorwaarden in.

Voorwaarden:

 • Alleen basisscholen die binnen het verzorgingsgebied van Vitens N.V.[1] liggen (en dus Vitens als drinkwaterleverancier hebben) maken kans op de prijzen. Alle scholen buiten het verzorgingsgebied kunnen wel deelnemen aan Kraanwaterdag 2018, maar zij maken geen kans op de prijzen.
 • Deelname geschiedt door de school via www.kraanwaterschool.nl aan te melden, via het aanmeldingsformulier. Alle aangemelde scholen en klassen ontvangen op 6 november per email een instructie voor Kraanwaterdag 2018.
 • Door mee te doen aan de actie ‘Kraanwaterdag 2018’ meldt de school zich aan als Kraanwaterschool. Door Kraanwaterschool te worden kunnen basisscholen aan ouders en omgeving laten zien dat bewust wordt omgegaan met de gezondheid van kinderen en het milieu. Hiervoor ontvangen zij na Kraanwaterdag 2018 per e-mail het ‘Wij Zijn Kraanwaterschool-logo’.
 • Alleen basisscholen kunnen zich aanmelden, natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname. Namens de deelnemende basisschool dient een daartoe bevoegde persoon akkoord te zijn met deelname.
 • Door zich aan te melden gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van het opgegeven e-mailadres voor correspondentie en informatie over Kraanwaterschool-activiteiten en Kraanwaterschool-nieuws.
 • De winnaar van het tappunt is gehouden mee te werken aan de activiteiten die nodig zijn om het tappunt in ontvangst te kunnen nemen. Dit houdt onder andere in: gedurende een dagdeel beschikbaar zijn voor de ‘opening’ van het tappunt, de telefonische voorbespreking met een Vitens medewerker en het te woord staan van eventuele pers bij de opening.
 • Tevens verklaart de winnaar akkoord te zijn met de publicatie van beeldmateriaal en nieuwsberichten door Vitens N.V. en pers van de opening van het watertappunt en geen aanspraak te maken op enig portretrecht.
 • De school waar het tappunt (hoofdprijs) komt te staan, wordt eigenaar van het tappunt, draagt zorg voor de jaarlijkse onderhoudskosten (tarief 2018: € 290,00) en de reguliere kosten van de drinkwateraansluiting. De ontvangst van het tappunt mag te allen tijde geweigerd worden door de winnende school.
 • Indien het watertappunt niet bij direct bij de winnende school geplaatst kan worden, wordt er door Vitens N.V. naar een andere geschikte locatie in de buurt van de school gezocht.
 • Vitens N.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden door spamfilters van de e-mails verzonden door Vitens N.V.
 • Vitens N.V. behoudt zich het recht voor om zonder enige uitleg de spelvoorwaarden of de te winnen prijs te wijzigen of de campagne op elk moment te staken. In dit geval zal Vitens N.V. dit communiceren via www.kraanwaterschool.nl.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Vitens N.V.
 • Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

[1] Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland. Ook levert Vitens water in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (Loosdrecht, Breukeleveen), Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven), Nieuwkoop, Giessenlanden (Arkel), Meppel (Nijeveen) en de gemeente Westerveld (Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte, Diever, Wapserveen, Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen DR, Doldersum, Boschoord, Zorgvlied, Wateren).