Spelvoorwaarden Vitens

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Kraanwaterdag 2017’ van Vitens N.V. 

Gedurende de campagneperiode kan elke basisschool die binnen het verzorgingsgebied van Vitens  ligt (en dus ook het drinkwater van Vitens krijgt) kans maken de hoofdprijs: een watertappunt voor op het schoolplein. Verder ontvangen alle deelnemende scholen 40 siliconen Kraanwaterschool-armbandjes per aangemelde klas.

Meedoen kan door het aanmelden van de school met het bijbehorende BRIN-nummer. De winnende school wordt automatisch gekozen door de ‘Zoek de waterbron’-app. Een basisschool mag met meerdere apparaten (smartphones, tablets) de ‘Zoek de waterbron’-challenge spelen, maar maakt daarmee niet meer kans op de hoofdprijs. De campagne loopt van 13 november 2017 tot en met 29 november 2017. De winnaar van de hoofdprijs wordt tijdens de ‘Zoek de waterbron’-challenge bekendgemaakt.

De hoofdprijs – het watertappunt – is kansspelbelastingvrij, Vitens zal de eventueel verschuldigde kansspelbelasting betalen. De jaarlijkse onderhoudskosten (tarief 2017: € 290,00) en de kosten van het waterverbruik zijn voor rekening van de winnaar.

Deelname aan de actie houdt acceptatie van deze voorwaarden in.

Voorwaarden:

 • Alleen basisscholen die binnen het verzorgingsgebied van Vitens N.V.[1] liggen (en dus Vitens als drinkwaterleverancier hebben) maken kans op de hoofdprijs.
 • Alleen de eerste 500 aangemelde scholen kunnen meedoen aan de actie en ontvangen 40 siliconen Kraanwaterschool-armbandjes. Latere aanmeldingen worden uitgesloten van deelname (in verband met het aantal beschikbare siliconen Kraanwaterschool-armbandjes).
 • Deelname geschiedt door de school via www.kraanwaterschool.nl aan te melden, via het aanmeldingsformulier. Alle scholen die deel mogen nemen ontvangen hiervan een bevestiging per e-mail. Scholen die uitgesloten worden ontvangen hiervan ook een bericht per e-mail.
 • Door mee te doen aan de actie ‘Kraanwaterdag 2017’ meldt de school zich aan als Kraanwaterschool. Door Kraanwaterschool te worden kunnen basisscholen aan ouders en omgeving laten zien dat bewust wordt omgegaan met de gezondheid van kinderen en het milieu. Hiervoor ontvangen zij het Wij Zijn Kraanwaterschool-logo.
 • Alleen basisscholen kunnen zich aanmelden, natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname. Namens de deelnemende basisschool dient een daartoe bevoegde persoon akkoord te zijn met deelname.
 • De siliconen Kraanwaterschool-armbandjes worden verzonden naar de basisschool overeenkomstig met het BRIN-nummer.
 • Door zich aan te melden gaat de deelnemer akkoord met het gebruik van het opgegeven e-mailadres voor correspondentie en informatie over Kraanwaterschool-activiteiten en Kraanwaterschool-nieuws.
 • De winnaar van het tappunt is gehouden mee te werken aan de activiteiten die nodig zijn om het tappunt in ontvangst te kunnen nemen. Dit houdt onder andere in: gedurende een dagdeel beschikbaar zijn voor de ‘opening’ van het tappunt, de telefonische voorbespreking met een Vitens medewerker en het te woord staan van eventuele pers bij de opening.
 • Tevens verklaart de winnaar akkoord te zijn met de publicatie van beeldmateriaal en nieuwsberichten door Vitens N.V. en pers van de opening van het watertappunt en geen aanspraak te maken op enig portretrecht.
 • De school waar het tappunt (hoofdprijs) komt te staan, wordt eigenaar van het tappunt, draagt zorg voor de jaarlijkse onderhoudskosten (tarief 2017: € 290,00) en de reguliere kosten van de drinkwateraansluiting. De ontvangst van het tappunt mag te allen tijde geweigerd worden door de winnende school.
 • Indien het watertappunt niet bij direct bij de winnende school geplaatst kan worden, wordt er door Vitens N.V. naar een andere geschikte locatie in de buurt van de school gezocht.
 • Vitens N.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd e-mailadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer of van het tegenhouden door spamfilters van de e-mails verzonden door Vitens N.V.
 • Vitens N.V. behoudt zich het recht voor om zonder enige uitleg de spelvoorwaarden of de te winnen prijs te wijzigen of de campagne op elk moment te staken. In dit geval zal Vitens N.V. dit communiceren via www.kraanwaterschool.nl.
 • In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Vitens N.V.
 • Aan deze actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

[1] Vitens levert drinkwater in alle gemeenten in de provincies Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht (behalve Vianen) en Flevoland. Ook levert Vitens water in de gemeenten Hilversum en Wijdemeren (Loosdrecht, Breukeleveen), Bodegraven-Reeuwijk (Bodegraven), Nieuwkoop, Giessenlanden (Arkel), Meppel (Nijeveen) en de gemeente Westerveld (Havelte, Darp, Havelterberg, Uffelte, Diever, Wapserveen, Vledder, Frederiksoord, Nijensleek, Wilhelminaoord, Vledderveen DR, Doldersum, Boschoord, Zorgvlied, Wateren).